فروشگاه اينترنتي زين شاپ
بزرگترين فروشگاه اينترنتي كشور

سایت بهترین ابزار


ميزان كارمزد معاملات در بورس براي هر خريد چقدر است؟

كارگزاران افرادي هستند كه به سازمان بورس و معاملات بورسي متصل مي باشند. افرادي كه قصد ندارند خودشان وارد بازار معاملاتي شوند، با سپردن سرمايه اوليه خود به صندوق هاي سرمايه گذاري، اقدام به خريد و فروش سهام نمي كنند. بلكه اين معاملات را كارگزار انجام مي دهد. 

كارمزد معاملات در بورس براي هر خريد
در اين مسير نيز لازم است كارمزدي براي انجام معامله به كارگزار پرداخت شود. اين هزينه از پيش تعيين شده است. به اين صورت كه كارمزد معاملات در بورس براي خريد هر سهام، حدودا بايد مبلغي معادل نيم درصد خريد معامله باشد. 

در حالي كه اگر كارگزار اقدام به فروش سهامي نمود، بايد يك درصد از مبلغ فروش را به عنوان كارمزد معاملات در بورس دريافت نمايد. كارمزدي كه در زمان خريد سهام به كارگزار اختصاص داده مي شود، به ۵ قسمت مختلف تقسيم مي شود. 

بخشي از اين نيم درصد كارمزد به سازمان بورس، بخشي به شركت بورس، بخشي به شركت كارگزاري، بخشي به شركت سپرده گذاري و در نهايت بخشي به شركت فناوري بورس اختصاص مي يابد. در حالي كه كارمزد معاملات در بورس در زمان فروش سهام، علاوه بر اين پنج شركت، به اداره ماليات نيز بايد بخشي اختصاص داده شود. 

پس بايد بگوييم خريد سهام بورس مشمول قانون مالياتي نمي شود. اما فروش سهام داراي ماليات است و بخشي از سود آن به ماليات تعلق مي گيرد. 

“پيشنهاد ميكنم محتواي بورس چيست را بخوانيد”

آيا كارمزد معاملات اوراق مشاركت، اوراق اجاره و بورس يكسان است؟

برخي بر اين باور هستند كه تمامي كارمزد هاي معاملاتي كه توسط كارگزاران انجام مي شود، به يك ميزان هستند. اما بايد بگوييم كه هر شركت كارگزاري، براي انجام معاملات اوراق مشاركت و اوراق اجاره و …. كارمزد متفاوتي دريافت مي كند. اما به طور كلي كارمزد معاملات در بورس بسيار اندك مي باشد.
زيرا حدود ۰.۵% كارمزد خريد سهام و ۱% كارمزد فروش سهام به كارگزار تعلق مي گيرد. البته اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه از ۱% كارمزد فروش سهام، ماليات نيز كسر مي شود كه برخي تصور مي كنند اگر از اين سرمايه گذاري كسب سود كرده باشند ماليات از آنها كسر مي شود.

در حالي كه چنين نيست و به طور كلي ماليات از مبلغ فروش كسر خواهد شد. در نهايت نيز بايد بگوييم كه تمامي اين محاسبات كارمزد معاملات در بورس به صورت خودكار توسط كارگزار انجام مي شود و پس از كسر، سود خالص به حساب سهامدار واريز مي شود. پس نيازي نيست سهامدار پس از دريافت سود سهام خود، مبلغي را به شخص خاصي يا صندوق سرمايه گذاري خاصي بپردازد. 

نكات مهم در خصوص نحوه محاسبه كارمزد كارگزاري ها

برخي از مهمترين نكاتي كه لازم است پيش از سرمايه گذاري سهام در كارگزاري ها بدانيد عبارتند از:

-تمامي معاملاتي كه در بازار بورس توسط كارگزار انجام مي شود، نياز به پرداخت كارمزد دارد. در صورتي كه كارگزاري اقدام به خريد سهام براي سهامدار نمايد، نيم درصد كارمزد معاملات در بورس دريافت مي كند و در صورتي كه اقدام به فروش سهام نمايد يك درصد كارمزد دريافت خواهد كرد. 

-كارمزد كارگزار به صورت خودكار از سود سهامدار كسر شده و ديگر نيازي نيست سهامدار به صورت دوره هاي مشخص، مبلغ اضافي را به صندوق واريز كند. با اين كه بسياري از شركت ها بايد به صورت سالانه اضهار نامه اي از عملكرد خود تهيه كنند، اما اين مسئله براي معاملات بازار بورس ضروري نخواهد بود. 

-كارمزد معاملات در بورس براي انجام معامله و خريد و فروش سهام در بازار بورس، فرابورس، اوراق مشاركت، اوراق تسهيلات مسكن، اوراق اجاره و … يكسان نمي باشد. زيرا هر ورق بهادار نرخ خاص خود را داشته و از اين رو نيز كارمزد خريد و فروش هر يك از اين اوراق بهادار نيز متفاوت خواهد بود. 
پس بهترين شيوه اي كه مي توانيم در نظر بگيريم تا ميزان كارمزد در زمان انجام معامله به چشم نيايد، نيت به دست آوردن سود بيشتر در زمان خريد سهام است. 

 ارسال توسط سارا بيات
نظرات (0)
[ ]