فروشگاه اينترنتي زين شاپ
بزرگترين فروشگاه اينترنتي كشور

سایت بهترین ابزار


در كتاب آسان ترين راه اثر مابل كتز از اصطلاحات و مفاهيم خاصي استفاده مي كنم كه بهتر است قبلا آنها را تعريف نمايم . بسياري از آن ها بر پايه ي هو اوپونو پونو يا نوعي هنر باستاني مردمان هاوايي مي باشند . در آخرين فصل هم روش ها و ابزارهاي خاص اين هنر را شرح خواهم داد . 

هو اوپونو پونو به ما نحوه ي پاك كردن آن نوارها و حافظه هايي را كه ديگر به درد ما نمي خورند يا در زندگي مان كارايي ندارند مي آموزد . به ما نشان مي دهد كه چگونه غبار پيش چشم را پاك كنيم . فقط وقتي اين برنامه ها را پاكسازي نماييم و از بين ببريم قادر خواهيم شد كه خود واقعي مان و قدرتي را كه داريم كشف كنيم .

با پاكسازي ، از بين بردن و برطرف ساختن خاطرات قديمي به اينها اجازه تحويل مي دهيم و خود واقعي مان را تجربه مي نماييم . هو اوپونو پونو نوعي فرآيند بخشايش ، توبه و تحول است . هر گاه از ابزارهاي آن استفاده نماييم در واقع ۱۰۰ درصد مسئوليت را مي پذيريم و براي خودمان بخشايش مي طلبيم . ياد خواهيم گرفت كه هر آنچه كه در زندگي مان پديد مي آيد فقط تصويري از ” برنامه ها ” ي ما مي باشد .كتاب صوتي آسان ترين راه اثر مابل كتز

مي توانيم تصميم بگيريم كه دست از آنها برداريم و صرفا نظاره گر آنها باشيم يا اين كه بر اساس آنها واكنش نشان دهيم و در آنها گير بيفتيم . در اين كتاب همچنين به كودكان نيلي هم اشاره مي نمايم . اينها كودكاني هستند كه در مناطق مختلف جهان به دنيا آمده اند و دقيقا مي دانند كه چه كسي هستند ، چرا در اينجا هستند و ماموريت شان چيست .

از حضور افراد ديگري نظير خودشان باخبرند و به صورت تله پاتي با يكديگر ارتباط دارند . همچنين هر گاه كلمه ي خداوند را به كار مي برم اين كار را در قالب آموزه هاي ديني انجام نمي دهم . از نظر من خدا بخشي از وجود ماست كه همه چيز را مي داند . نيز منظور از عيسي اين است كه به خواننده يادآوري گردد كه ما همواره معلماني داشته ايم كه سعي نموده اند ما را بيدار سازند …ارسال توسط سارا بيات
نظرات (0)
[ ]